Mabuhay ang mga guro sa Pilipinas! Mabuhay ang edukasyon na naglalayon ng pagbabago at pagsulong!

By Ansherina Jazul ng Kalye Thoughts/Titik Poetry at Rommel Pamaos ng Lapis ArtCom
Bakit Single Pa Si Teacher Mo?

Bakit Single pa Si Teacher Mo? By Ansherina Jazul ng Kalye Thoughts/Titik Poetry at Rommel Pamaos ng Lapis ArtComYOUR REACTION?

Facebook Conversations


Disqus Conversations