Ganito kami dito sa Davao.Panoorin ninyo ang buhay Davao.

Ganito kami dito sa Davao.Panoorin ninyo ang buhay Davao.YOUR REACTION?

Facebook ConversationsDisqus Conversations